Korpus szeregowych

oznaka
stopnia

na ubraniu
specjalnym

nazwa stopnia
skrót

 strażak

str.

starszy strażak

st. str.
Korpus podoficerów 

oznaka
stopnia

na ubraniu
specjalnym

nazwa stopnia
skrót

sekcyjny

sekc.

starszy sekcyjny

st. sekc.

młodszy ogniomistrz

mł. ogn.

ogniomistrz

ogn.


starszy ogniomistrz

st. ogn.
Korpus aspirantów 

oznaka
stopnia

na ubraniu
specjalnym

nazwa stopnia
skrót

młodszy aspirant
mł. asp.
aspirant
asp.

starszy aspirant

st. asp.

aspirant sztabowy

asp. sztab.
Korpus oficerów 

oznaka
stopnia

na ubraniu
specjalnym

nazwa stopnia
skrót

młodszy kapitan

mł. kpt.

kapitan

kpt.

starszy kapitan

st. kpt.

młodszy brygadier

mł. bryg.

oznaka
stopnia

na ubraniu
specjalnym

nazwa stopnia
skrót

brygadier

bryg.

starszy brygadier

st. bryg.

nadbrygadier

nadbryg.

generał brygadier

gen. bryg.


copyright © OSP Łochów ul. Fabryczna 2011